Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách

Název: Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách
Řešitelé: Wild Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Správa NP Šumava
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Podpora projektu byla poskytnuta za účelem zahájení výzkumných pracích obecně zaměřených na studium ploch postižených rozsáhlým polomem v lednu 2007, kde hrozilo prodlení se zahájením výzkumu financovaném ze standardních grantových prostředků. Cílem tohoto konkrétního projektu bylo popsat sukcesní změny v bylinné vegetaci a regenerace dřevin v oblasti horských smrčin ponechaných přirozenému vývoji. Výsledky získané na základě několikaletého opakovaného měření pak budou využity pro konstrukci prostorově explicitního modelu vývoje lesa, kde vývoj bylinné vegetace bude reprezentován samostatným submodelem.

Zpět na seznam