Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů

Název: Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů
Řešitelé: Skálová Hana (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Porozumění procesům, které umožňují šíření zavlečených rostlin, patří k prioritám výzkumu biologických invazí. Předkládaný projekt se zaměřuje na studium role ekologických a biologických vlastností studovaných druhů, šíře jejich plasticity a lokální diferenciace. V rámci studie budou použity čtyři blízce příbuzné jednoleté druhy netýkavek s obdobnými nároky na stanoviště: vysoce invazní Impatiens glandulifera, méně invazní I. parviflora, původní I. noli-tangere a I. capensis invadující v okolních zemích. Použitím těchto druhů bude výrazně omezen zavádějící vliv fylogenetických vzdáleností mezi druhy a efekt rozdílných stanovišť. Studium se zaměří na ekologii semen a projevy rostlin pod vlivem změny úrovně faktorů prostředí (stín porostu, půdní vlhkost, přísun živin, teplota). Během čtyřletého pokusu bude testována možnost výběru genotypů s určitou odpovědí k zastínění.

Zpět na seznam