Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů

Název: Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů
Řešitelé: Jarošík Vojtěch (člen řešitelského kolektivu)
Moravcová Lenka (člen řešitelského kolektivu)
Perglová Irena (člen řešitelského kolektivu)
Pergl Jan (člen řešitelského kolektivu)
Krahulec František (člen řešitelského kolektivu)
Pyšek Petr (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2011
Shrnutí: česky Porozumění procesům, které umožňují šíření zavlečených rostlin, patří k prioritám výzkumu biologických invazí. Předkládaný projekt se zaměřuje na studium role ekologických a biologických vlastností studovaných druhů, šíře jejich plasticity a lokální diferenciace. V rámci studie budou použity čtyři blízce příbuzné jednoleté druhy netýkavek s obdobnými nároky na stanoviště: vysoce invazní Impatiens glandulifera, méně invazní I. parviflora, původní I. noli-tangere a I. capensis invadující v okolních zemích. Použitím těchto druhů bude výrazně omezen zavádějící vliv fylogenetických vzdáleností mezi druhy a efekt rozdílných stanovišť. Studium se zaměří na ekologii semen a projevy rostlin pod vlivem změny úrovně faktorů prostředí (stín porostu, půdní vlhkost, přísun živin, teplota). Během čtyřletého pokusu bude testována možnost výběru genotypů s určitou odpovědí k zastínění

Zpět na seznam