Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Účinky chladu a mrazu na fotosyntézu lišejníkových symbiotických řas ovlivněných ribitolem 2008 - 2010
7E09072-(KBBE-212827) Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
SP/2D2/111/08 Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2001
Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
Vztah produktivity a diverzity u rostlin a hmyzu 2008 - 2010
PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2001
Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
Prostorová struktura biodiverzity: role energie, heterogenity prostředí, populační velikosti a fylogeneze 2008 - 2010
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
IAA600050820 Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu 2008 - 2010
IAA600050812 Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
GA526/08/0706 Vliv různých guildů herbivorního hmyzu na populační dynamiku rostlin 2008 - 2011
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
IAA600050812 Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012