Arbuskulární mykorhizní houby a endofytické DSE houby v kořenech submerzních vodních makrofyt, Isoëtes lacustris a I. echinospora (Lycopodiophyta)

Název: Arbuskulární mykorhizní houby a endofytické DSE houby v kořenech submerzních vodních makrofyt, Isoëtes lacustris a I. echinospora (Lycopodiophyta)
Řešitelé: Sudová Radka (řešitel)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: P504/10/0781
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2013
Shrnutí: Cílem projektu je popsat diverzitu arbuskulárních mykorhizních hub a endofytických DSE hub v kořenech submerzních makrofyt, šídlatky jezerní (Isoëtes lacustris) a šídlatky ostnovýtrusé (I. echinospora). Oba druhy jsou glaciálními relikty, které v ČR patří mezi kriticky ohrožené a vyskytují se zde na hranici areálu jen ve dvou acidifikovaných ledovcových jezerech na Šumavě. Přítomnost symbiotických hub v kořenech šídlatek byla předběžně prokázána, ovšem o jejich taxonomické příslušnosti a možném vlivu na růst rostlin není nic známo. Metodicky bude práce založena na kombinaci klasických postupů mykorhizního výzkumu, moderních molekulárně biologických metod a experimentální kultivace rostlin. Diverzita houbových společenstev bude studována u rostlin na okraji a v centru areálu druhu a lokality postižené acidifikací budou konfrontovány s lokalitami nezasaženými. Získaná data přinesou nové poznatky o unikátních houbových společenstvech osidlujících kořeny submerzních rostlin.

Zpět na seznam