Projekt CzechPolar – Czech Polar Stations: Construction and operation expense

Název: Projekt CzechPolar – Czech Polar Stations: Construction and operation expense
Řešitelé: Elster Josef (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: MŠMT
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2015
Shrnutí: V dnešní době, výzkum Arktidy a Antarktidy je považován za jednu z největších priorit vědy. Výzkum je důležitý pro bilanci planetárního klimatu a jejího potenciálního ohrožení v důsledku změny klimatu. Tato skutečnost vedla k výstavbě českých výzkumných stanic v polárních oblastech a zřízení Národního centra pro výzkum polárních oblastí (česká zkratka. NCVPO).

Zpět na seznam