Monitoring na lesních trvalých plochách v CHKO Křivoklátsko ve vztahu k působení zvěře

Název: Monitoring na lesních trvalých plochách v CHKO Křivoklátsko ve vztahu k působení zvěře
Řešitelé: Vítková Michaela (vedoucí – hlavní řešitel)
Petřík Petr (vedoucí – hlavní řešitel)
Černý Tomáš (vedoucí – hlavní řešitel)
Boublík Karel (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: AOPK ČR
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Výsledky ze 17leté řady pozorování se zaměřením na rok 2010 ukazují, že ty křivoklátské lesní ekosystémy, které jsou udržovány vysokými stavy spárkaté zvěře jako světlé lesy (zejména habrové doubravy a teplomilné doubravy), se ve středních polohách po vyloučení vlivu zvěře pravděpodobně změní ve stinné porosty s dominancí habru a jiných stín snášejících dřevin (buk, javory, jasan, lípy). Následkem toho pokryvnost a zejména druhové bohatství bylinného patra klesají a podrost se druhovým složením přibližuje složení bučin nižšího lesního vegetačního stupně. Dub není schopen v zástinu zmlazovat a z přirozené obnovy je vyloučen.

Zpět na seznam