Co ovlivňuje výběr stanoviště mykoheterotrofních rostlin: abiotické faktory nebo symbiotické vztahy? Modelová studie orchideje Pseudorchis albida

Název: Co ovlivňuje výběr stanoviště mykoheterotrofních rostlin: abiotické faktory nebo symbiotické vztahy? Modelová studie orchideje Pseudorchis albida
Řešitelé: Vohník Martin (spoluřešitel)
Kohout Petr (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GP206/09/P340
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Projekt se zabývá principy výběru stanoviště u mykoheterotrofních rostlin (MH), jejichž výživa alespoň částečně závisí na organickém uhlíku dodávaném mykorhizními houbami. Předpokládá se, že rozšíření vhodných mykorhizních partnerů ovlivňuje výběr stanovišť vhodných pro uchycení a růst těchto rostlin. Není však známo, do jaké míry je distribuce hub skutečně limitující, ani jak moc je schopnost uchycení se na nových lokalitách závislá na dalších (a)biotických faktorech. Na příkladu modelového druhu orchideje Pseudorchis albida budou studovány různé aspekty ekologie klíčení semen, které pomohou objasnit faktory ovlivňující rozšíření MH rostlin. Dílčí studie se zaměří na (i) klíčení semen na současných, historických a nových vhodných lokalitách a objasnění, zda za neúspěch mohou půdní faktory či nepřítomnost vhodné symbiotické houby, (ii) spektrum hub, které orchideje mohou využívat na různých stanovištích a (iii) na schopnost využívat společnou myceliální síť okolních mykorhizních rostlin.

Zpět na seznam