Vliv náhody a faktorů prostředí na utváření druhového složení suchých trávníků.

Název: Vliv náhody a faktorů prostředí na utváření druhového složení suchých trávníků.
Řešitelé: Knappová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Hemrová Lucie (člen řešitelského kolektivu)
Pánková Hana (člen řešitelského kolektivu)
Münzbergová Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: P505/10/0593
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Chceme určit relativní význam náhody a podmínek prostředí pro utváření druhového složení společenstva suchých trávníků a zejména chceme studovat sílu náhody při ustavování dominantních druhů a následný vliv dominant na složení celého společenstva. K tomuto účelu plánujeme založit několik doplňujících se pokusů v terénu i v zahradě, což nám umožní udělat si komplexní představu o roli náhody při utváření společenstev. V rámci našeho projektu chápeme deterministické faktory jako podmínky prostředí (které určují konkurenceschopnost) a načasování kolonizace a hustotu semenného deště jako náhodné faktory.

Zpět na seznam