Fytotoxicita Heracleum mantegazzianum ve fylogenetickém kontextu a v kontextu invazní dynamiky

Název: Fytotoxicita Heracleum mantegazzianum ve fylogenetickém kontextu a v kontextu invazní dynamiky
Řešitelé: Klinerová Tereza (řešitel)
Jandová Kateřina (řešitel)
Dostál Petr (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GAP504/10/0132
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2013
Shrnutí: Invazní úspěšnost některých nepůvodních druhů je dána díky produkci jedinečných látek, které působí fytotoxicky na rostliny v nového areálu, ale nikoliv na druhy areálu původního. Zůstává však nezodpovězeno, co určuje jedinečnost těchto látek, zda původ jako takový nebo fylogenetická izolace kolonizujících druhů. Další otázkou pak je, jak dlouho si nepůvodní druhy tuto výhodu v novém areálu udrží. V tomto projektu se chci věnovat oběma otázkám pomocí studia allelopatie nepůvodního druhu bolševníku Heracleum mantegazzianum. Chci porovnat složení a působení kořenových exudátů bolševníku s kořenovými exudáty různě příbuzných domácích mrkvovitých. Budu zjišťovat, zda látky přítomné v bolševníku se nevyskytují ani u jeho blízce příbuzných domácích druhů. V druhé části chci zkoumat populace domácího psinečku Agrostis capillaris z lokalit s různou invazní historií. Předpokládám, že populace psinečku s delší přítomností bolševníku budou lépe adaptovány na jeho fytotoxické účinky než populace invadované teprve nedávno.

Zpět na seznam