Historie krajiny jako dynamicky proces - vliv na rozšíření druhů v minulosti

Název: Historie krajiny jako dynamicky proces - vliv na rozšíření druhů v minulosti
Řešitelé: Knappová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Hemrová Lucie (člen řešitelského kolektivu)
Dostálek Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Münzbergová Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: P504/10/0456
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Probíhající prudké změny ve struktuře krajiny a využívání půdy i měnící se klimatické podmínky vyvolaly snahu predikovat rozšíření a dlouhodobé přežívání druhů v takto se měnící krajině. Při modelování jejich dynamiky však dosud nebyly využívány bohaté poznatky o vlivu historie krajiny na současné rozšíření druhů. Předpokládáme, že tyto znalosti mohou při vytváření modelů výrazně přispět k zvýšení jejich předpovídací schopnosti. Chceme potvrdit tuto domněnku vytvořením modelu dynamiky druhů v krajině, který bude zahrnovat i dynamiku krajiny samotné. Jako parametry modelu budou použita data o historické dynamice krajiny a vlastnostech druhů. Model použijeme k predikci rozšíření druhů na dvou typech stanovišť – suchých trávnících a opuštěných polích. Míru shody mezi předpovídaným a skutečným výskytem druhů využijeme k úpravě vstupních údajů. Výsledný model pak použijeme k predikci rozšíření a přežívání druhů v krajině.

Zpět na seznam