Dálkové šíření Jasione montana - význam pro dynamiku druhu v krajině

Název: Dálkové šíření Jasione montana - význam pro dynamiku druhu v krajině
Řešitelé: Hemrová Lucie (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: GAUK
Číslo: 110010
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Studie věnující se šíření druhů se soustředí obvykle jen na jeden způsob šíření. Druhy se ale často dokážou šířit i několika různými způsoby. V předkládané studii se chceme zabývat širokým spektrem možností šíření u modelového druhu Jasione montana za použití různých existujících metod. Získaná informace o schopnosti šíření druhu bude důležitým vstupem do modelu dynamiky druhu v krajině. Budeme tak schopni říci, jaký vliv na dynamiku druhu v krajině má schopnost šíření druhu, šíření různými vektory a výběr metody odhadu šíření. Současně určíme, zda užití pouze hlavního vektoru šíření v našich modelech dostatečně podchytí schopnost šíření druhu, což by ukazovalo, že dosavadní studie o schopnosti šíření druhů zaměřené pouze na jeden hlavní vektor jsou dostačující.

Zpět na seznam