Detekce izolátů arbuskulárních mykorhizních hub (AMH) vnášených do polních pokusů a vyhodnocení následných změn struktury společenstev AMH

Název: Detekce izolátů arbuskulárních mykorhizních hub (AMH) vnášených do polních pokusů a vyhodnocení následných změn struktury společenstev AMH
Řešitelé: Kolaříková (roz. Sýkorová) Zuzana (řešitel)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: P504/10/P021
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2013
Shrnutí: Četnost očkování arbuskulárními mykorhizními (AM) houbami jakožto biohnojiva v zemědělství a zahradnictví již po mnoho let stále stoupá, nicméně zatím nebylo možné prokázat účinnost těchto aplikací ve smyslu uchycení inokula. Tento projekt bude první, který odliší naočkovaný izolát AM houby od jiných izolátů téhož druhu, které mohou být přítomny v terénu. K tomuto účelu bude použit nově vyvinutý molekulární marker - mitochondriální LSU rDNA. Naočkovaný izolát bude zpětně detekován v kořenech rostlin a bude vyhodnoceno jeho přežití a rozvoj v terénu, a tím i účinnost celého procesu očkování. Dále budou studovány změny složení společenstev AM hub na úrovni druhů i izolátů, ke kterým dojde po aplikaci AM houbového inokula. Výsledky projektu budou zcela nové pro vědu i producenty AM houbového inokula.

Zpět na seznam