Lidé

Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Horinová (Janďourková) Petra 271015230, 602604723 (TSÚ), 602603073 (KC) Technicko-správní úsek
Horváthová Lucyna Technicko-správní úsek
Hrádková Martina 380720356 Oddělení funkční ekologie
Hrdinka Lukáš 606713144 Správa Průhonického parku
Hromas Luboš 271015211 Technicko-správní úsek
Hrouda Adam Oddělení experimentální a funkční morfologie
Hrubá Lenka 271015104, 607 080 232 Technicko-správní úsek
Hrušková Karolína Oddělení populační ekologie
Husáková Iveta 271015707 Oddělení populační ekologie
Chlumská Zuzana 380720361 Oddělení funkční ekologie
Chmelař Miroslav 271015700, 602614535 Pokusné zahrady
Chmelařová Ilona 271015347 Oddělení populační ekologie
Chondol Thinles Oddělení funkční ekologie
Chroustová Veronika 271015346, 457 Oddělení mykorhizních symbióz
Chrtek Jindřich 271015254 Oddělení taxonomie
Chudomelová Markéta 541126225, 608437686 Oddělení vegetační ekologie
Chumová Zuzana 271015417, 490 Oddělení evoluční biologie rostlin
Chýlová Tereza 271015231 Podpora vědy
in 't Zandt Dina Oddělení populační ekologie
Jakšová (Kalátová) Marie 380720305 Knihovna

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz