Lidé

Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Čapková (Janatková) Kateřina 380720379 Centrum pro algologii
Čermák Petr 271015223 Technicko-správní úsek
Černajová Ivana Oddělení taxonomie
Čertner Martin 271015490 Oddělení evoluční biologie rostlin
Čiháková Jana 271015180 Správa Průhonického parku
Čuda Jan 271015284 Oddělení ekologie invazí
Danihelka Jiří 549493473 Oddělení taxonomie
Dantas de Queiroz Marcos Vinicius Oddělení evoluční biologie rostlin
Dantas de Queiroz Marcos Vinicius Oddělení evoluční biologie rostlin
De Gorospe Ballesteros Juan Manuel Oddělení evoluční biologie rostlin
Doležal Jiří +420774545707 Oddělení funkční ekologie
Doleželová Exelová Lenka 271015239 Ekonomicko-personální úsek
Dostálek Tomáš 271015708 Oddělení populační ekologie
Dostál Petr 271015262 Oddělení populační ekologie
Drešerová Jaroslava 271015211 Technicko-správní úsek
Dudová Lydie 541126223 Oddělení paleoekologie
Dušák Jaroslav 384721156 Technické oddělení Třeboň
Dvorský Miroslav 380720364 Oddělení funkční ekologie
Dvořáková Miroslava 271015291, 602608766 Podpora vědy
Elster Josef 380720357 Centrum pro algologii

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz