Lidé

Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Rai Samresh 702097451 Oddělení funkční ekologie
Rajznoverová Ivana 271015281, 409 Oddělení ekologie invazí
Rajznover Petr Správa Průhonického parku
Rathore Nikita +420 792563613 Oddělení populační ekologie
Réblová Kamila 271015255 Oddělení taxonomie
Réblová Martina 271015255 Oddělení taxonomie
Rejlová Ludmila Oddělení evoluční biologie rostlin
Rodopská Simona Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Rokaya Maan Bahadur 271015708 Oddělení populační ekologie
Roleček Jan 541126218 Oddělení paleoekologie
Rooks Frederick 777125227 Podpora vědy
Rozehnalová Tereza 271015181 Projektové oddělení
Ruka Adam Taylor Centrum pro algologii
Růžička Pavel Správa Průhonického parku
Růžičková Anna -
Růžková Pavla 271015174, 722744415 Projektové oddělení
Rydlo Jan Oddělení mykorhizních symbióz
Rydlová Jana 271015333 Oddělení mykorhizních symbióz
Řeháková Klára 380720379 Centrum pro algologii
Sadílková Martina 530506742 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz