Lidé

Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Mendez Castro Francisco Emmanuel 774602735 Oddělení experimentální a funkční morfologie
Mervardová Ivana Technické oddělení Třeboň
Millan Mathieu Yann +33766572483 Oddělení experimentální a funkční morfologie
Moodley Desika 271015248 Oddělení ekologie invazí
Moravcová Lenka 271015440, 369 Oddělení ekologie invazí
Moudrý Vítězslav Oddělení GIS a DPZ
Mudrák Ondřej 380720303, 702250387 Oddělení funkční ekologie
Müllerová Jana 271015207 Oddělení GIS a DPZ
Münzbergová Zuzana 271015456 Oddělení populační ekologie
Nagy Nejedlá Michaela 271015460, 424 Laboratoře molekulární biologie
Navrátil Josef 380720318 Experimentální zahrada a genofondové sbírky Třeboň
Navrátilová Jana 380720318 Experimentální zahrada a genofondové sbírky Třeboň
Návratová Eva 380720391 Oddělení funkční ekologie
Nebeská Irena Správa Průhonického parku
Nedbalová Linda 380720380, 372 Centrum pro algologii
Nedvědová Martina 271015214 Ekonomicko-personální úsek
Neubert Janatková Milada Mili Oddělení genofondových sbírek
Ničová Eva 271015304, 364 Laboratoře molekulární biologie
Nováková Zuzana 271015322, 370 Analytická laboratoř
Novoa Perez Ana 271015236 Oddělení ekologie invazí

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz