Lidé

Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Bertrand Yann 271015472 Laboratoře molekulární biologie
Bitomský Martin Oddělení experimentální a funkční morfologie
Blažková (Voříšková) Alena 271015332 Oddělení mykorhizních symbióz
Bobek Přemysl 777477785 Oddělení paleoekologie
Böhmová Alžběta Oddělení taxonomie
Bohutínská (Holcová) Magdalena Oddělení taxonomie
Bouda Martin 271015707 Oddělení populační ekologie
Brabcová Hana 380720372 Centrum pro algologii
Brůna Josef 271015207 Oddělení GIS a DPZ
Brůnová Marie 271015409 Oddělení ekologie invazí
Buil Maldonado Paula Alejandra Oddělení mykorhizních symbióz
Burda Jiří 271015235, 606713142 Správa Průhonického parku
Burdová Jana 271015210 Oddělení informačních technologií
Caklová Petra 271015460, 424 Laboratoře molekulární biologie
Caspers Juliet Oddělení genofondových sbírek
Caspers Zuzana 711 Oddělení genofondových sbírek
Cendelínová Naděžda Technicko-správní úsek
Cmíral David 271015700 Pokusné zahrady
Conti Luisa 380720377 Oddělení experimentální a funkční morfologie
Cosentino Lenka 271015346 Oddělení mykorhizních symbióz

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz