Lidé

Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Bohuslavová Barbora Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Bohutínská (Holcová) Magdalena Oddělení taxonomie
Bouda Martin 271015707 Oddělení populační ekologie
Bren Oleksandr +420721857560; +380679635833 Centrum pro algologii
Brůna Josef 271015207 Oddělení geoekologie
Brůnová Marie 271015409 Oddělení ekologie invazí
Buil Maldonado Paula Alejandra Oddělení mykorhizních symbióz
Burda Jiří 271015235, 606713142 Správa Průhonického parku
Burdová Jana 271015210 Oddělení informačních technologií
Caccia Milena Guadalupe +420775682251 Oddělení mykorhizních symbióz
Caklová Petra 271015460, 424 Laboratoř molekulární biologie a bioinformatiky
Caspers Zuzana 711 Oddělení genofondových sbírek
Castillo Castillo María Loreto 271015248 Oddělení ekologie invazí
Cendelínová Naděžda Technicko-správní úsek
Cmíral David 271015700 Pokusné zahrady
Cosentino Lenka 271015346 Oddělení mykorhizních symbióz
Čapek Petr Oddělení funkční ekologie
Čapková Kateřina 380720379 Centrum pro algologii
Čermák Petr 271015223 Technicko-správní úsek
Černajová Ivana Oddělení taxonomie

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz