Lidé

Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Šimeček Rostislav 271015103, 728262789 Technicko-správní úsek
Šipoš Jan /225 Oddělení vegetační ekologie
Šmída Jiří 271015282, 702148361 Správa Průhonického parku
Šnokhousová Jana 380720357 Centrum pro algologii
Šolcová Anna 739092275 Oddělení paleoekologie
Šoun Jaroslav Oddělení taxonomie
Štajerová Kateřina 271015248 Oddělení ekologie invazí
Štěpánek Jan 271015270 Herbář PRA
Štěpánek Petr 715015223 Technicko-správní úsek
Štěpánková Jitka 271015252 Oddělení taxonomie
Šumberová Kateřina 541126218, 607813269 Oddělení vegetační ekologie
Šurinová Mária 271015401 Oddělení populační ekologie
Švábová Markéta Projektové oddělení
Švarc Jindřich 271015223 Technicko-správní úsek
Švehlová Dana 380720375 Centrum pro algologii
Tesková Lenka 271015150 Ekonomicko-personální úsek
Tetík Andrea 271015237 Projektové oddělení
Thakur Dinesh +420792743337 Oddělení populační ekologie
Titlová Vlasta 380720366, 368 Experimentální zahrada a genofondové sbírky Třeboň
Tkáč Peter 541126222 Oddělení vegetační ekologie

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz