Lidé

Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Rajznoverová Ivana 271015281, 409 Oddělení ekologie invazí
Rajznover Petr Správa Průhonického parku
Réblová Kamila 271015255 Oddělení taxonomie
Réblová Martina 271015255 Oddělení taxonomie
Rejchrtová Lucie 271015254 Oddělení taxonomie
Rejlová Ludmila 271015479 Oddělení evoluční biologie rostlin
Rodríguez Parra Jonatan 271015248 Oddělení ekologie invazí
Rokaya Maan Bahadur 271015708 Oddělení populační ekologie
Roleček Jan 541126218 Oddělení vegetační ekologie
Rooks Frederick 777125227 Podpora vědy
Rozehnalová Tereza 271015181 Podpora vědy
Růžička Pavel Podpora vědy
Růžková Pavla 271015174, 722744415 Podpora vědy
Rydlo Jan Oddělení mykorhizních symbióz
Rydlová Jana 271015333 Oddělení mykorhizních symbióz
Řeháková Klára 384721156 Centrum pro algologii
Sadílková Martina 530506742 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Sádlo Jiří 271015241 Oddělení ekologie invazí
Sammarco Iris 271015715 Oddělení populační ekologie
Santana Cordero Aarón Moises Oddělení vegetační ekologie

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz