Lidé

Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Skopalíková Jana Oddělení evoluční biologie rostlin
Slavíková Renata 271015330 Oddělení mykorhizních symbióz
Smolík Jaroslav Správa Průhonického parku
Sokač Ondřej 271015274, 722963390 Správa Průhonického parku
Sommerová Ilona Herbář PRA
Soperová Beáta Oddělení mykorhizních symbióz
Sosnová Monika 380720355 Podpora vědy
Soukupová (Švarcová) Markéta Gabriela 271015420, 427 Oddělení paleoekologie
Srnec František 271015103, 702166728 Podpora vědy
Staňa Ivan 271015268, 602301653 Správa Průhonického parku
Stangler Ivo 720143815 Podpora vědy
Stanková Ladislava Oddělení genofondových sbírek
Staňová Radka 271015233 Podpora vědy
Strnadová Zuzana 271015287 Podpora vědy
Strusková Hana 380720332, 386 Analytická laboratoř
Stříbrský Antonín 720143824 Podpora vědy
Střílková Zuzana 271015238 Podpora vědy
Střížek Antonín Centrum pro algologii
Sudová Radka 271015330, 457 Oddělení mykorhizních symbióz
Suchánková Silvie 541126222 Oddělení vegetační ekologie

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz