Lidé

Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Stangler Ivo Podpora vědy
Stanková Ladislava Oddělení genofondových sbírek
Staňová Radka 271015233 Podpora vědy
Strnadová Zuzana 271015287 Podpora vědy
Strusková Hana 380720332, 386 Analytická laboratoř
Stříbrský Antonín Podpora vědy
Střílková Zuzana 271015238 Podpora vědy
Střížek Antonín Centrum pro algologii
Sudová Radka 271015330, 457 Oddělení mykorhizních symbióz
Suchánková Silvie 541126222 Oddělení vegetační ekologie
Svitavská Svobodová Helena 271015427, 334 Oddělení paleoekologie
Svoboda Stanislav Oddělení taxonomie
Sychrová Martina Oddělení vegetační ekologie
Syrový Libor Správa Průhonického parku
Szabó Péter 541126219 Oddělení vegetační ekologie
Šálek Petr 271015211 Podpora vědy
Šašková Marie -
Šemberová Kristýna Oddělení evoluční biologie rostlin
Šimáková Terezie Oddělení populační ekologie
Šimeček Rostislav 271015103, 728262789 Podpora vědy

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz