Lidé

Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Sudová Radka 271015330, 457 Oddělení mykorhizních symbióz
Suchánková Silvie 541126222 Oddělení vegetační ekologie
Suneeta Bhatta Oddělení ekologie invazí
Svitavská Svobodová Helena 271015427, 334 Oddělení paleoekologie
Syrový Libor Správa Průhonického parku
Szabó Péter 541126219 Oddělení vegetační ekologie
Šafránková Jitka Herbář PRA
Šálek Petr 271015211 Technicko-správní úsek
Šemberová Kristýna 271015490 Oddělení evoluční biologie rostlin
Šimáková Terezie Oddělení populační ekologie
Šimeček Rostislav 271015103, 728262789 Technicko-správní úsek
Šipoš Jan /225 Oddělení vegetační ekologie
Šmída Jiří 271015282, 702148361 Správa Průhonického parku
Šnokhousová Jana 380720357 Centrum pro algologii
Šolcová Anna 739092275 Oddělení paleoekologie
Štajerová Kateřina 271015248 Oddělení ekologie invazí
Štěpánek Jan 271015270 Herbář PRA
Štěpánek Petr 715015223 Technicko-správní úsek
Štorchová (Peroutková) Petra 271015710 Oddělení genofondových sbírek
Šumberová Kateřina 541126218, 607813269 Oddělení vegetační ekologie

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz