Lidé

Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Sixtová Zuzana 271015142 Oddělení ekologie invazí
Skálová Hana 271015284 Oddělení ekologie invazí
Sklenář František 271015255 Oddělení taxonomie
Slavíková Renata 271015330 Oddělení mykorhizních symbióz
Smolík Jaroslav Správa Průhonického parku
Sokač Ondřej 271015274, 722963390 Správa Průhonického parku
Sommerová Ilona Herbář PRA
Soperová Beáta Oddělení mykorhizních symbióz
Sosnová Monika 380720355 Knihovna
Soukupová (Švarcová) Markéta Gabriela 271015420, 427 Oddělení paleoekologie
Srnec František 271015273, 702166728 Technicko-správní úsek
Staňa Ivan 271015268, 602301653 Správa Průhonického parku
Stangler Ivo 720143815 Technicko-správní úsek
Stanková Ladislava Oddělení genofondových sbírek
Staňová Radka 271015233 Sekretariát ředitele
Strnadová Zuzana 271015287 Ekonomicko-personální úsek
Strusková Hana 380720332, 386 Analytická laboratoř
Stříbrský Antonín 720143824 Technicko-správní úsek
Střílková Zuzana 271015238 Ekonomicko-personální úsek
Střížek Antonín Centrum pro algologii

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz