Lidé

Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Mudrák Ondřej 380720303, 702250387 Oddělení funkční ekologie
Münzbergová Zuzana 271015456 Oddělení populační ekologie
Nagy Nejedlá Michaela 271015460, 424 Laboratoř molekulární biologie a bioinformatiky
Navrátilová Jana 380720318, 735897887 Experimentální zahrada a genofondové sbírky Třeboň
Návratová Eva 380720391 Oddělení funkční ekologie
Nebeská Irena Správa Průhonického parku
Nedbalová Linda 380720380, 372 Oddělení algologie
Nedvědová Martina 271015214 Ekonomicko-personální úsek
Neubert Janatková Milada Mili Oddělení genofondových sbírek
Nicoletti Marascalchi Matheus Oddělení mykorhizních symbióz
Ničová Eva 401 Oddělení populační ekologie
Nix Karel Správa Průhonického parku
Nováková Zuzana 271015322, 370 Analytická laboratoř
Novoa Perez Ana 271015236 Oddělení ekologie invazí
Novotná Veronika 271015448, 370 Analytická laboratoř
Odehnalová Klára 530506744 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Odvárka Jan 702213361 Správa Průhonického parku
Odvárková Jaroslava 271015140 Ekonomicko-personální úsek
Opička František Oddělení informačních technologií
Palice Zdeněk 271015275 Oddělení taxonomie

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz