Lidé

Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Millan Mathieu Yann +33766572483 Oddělení experimentální a funkční morfologie
Moodley Desika 271015248 Oddělení ekologie invazí
Moravcová Lenka 271015440, 369 Oddělení ekologie invazí
Mudrák Ondřej 380720303, 702250387 Oddělení funkční ekologie
Müllerová Jana 271015207 Oddělení geoekologie
Münzbergová Zuzana 271015456 Oddělení populační ekologie
Nagy Nejedlá Michaela 271015460, 424 Laboratoř molekulární biologie a bioinformatiky
Navrátil Josef 380720318 Experimentální zahrada a genofondové sbírky Třeboň
Navrátilová Jana 380720318, 735897887 Experimentální zahrada a genofondové sbírky Třeboň
Návratová Eva 380720391 Oddělení funkční ekologie
Nebeská Irena Správa Průhonického parku
Nedbalová Linda 380720380, 372 Centrum pro algologii
Nedvědová Martina 271015214 Ekonomicko-personální úsek
Neubert Janatková Milada Mili Oddělení genofondových sbírek
Ničová Eva 271015304, 364 Laboratoř molekulární biologie a bioinformatiky
Nováková Zuzana 271015322, 370 Analytická laboratoř
Novoa Perez Ana 271015236 Oddělení ekologie invazí
Novotná Veronika 271015448, 370 Analytická laboratoř
Odehnalová Klára 530506744 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Odvárka Jan 702213361 Správa Průhonického parku

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz