Lidé

Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Lanta Vojtěch 384721156, l. 361 Oddělení funkční ekologie
Latzel Vít 271015715 Oddělení populační ekologie
Lavičková Marie Oddělení genofondových sbírek
Lekeš Dušan 541126234 Oddělení vegetační ekologie
Leštinová Lenka 380720365 Oddělení experimentální a funkční morfologie
Lillipuu Maria Epp 380720303 Oddělení funkční ekologie
Lipánová (Konečná) Veronika Oddělení taxonomie
Liška Martin Oddělení vegetační ekologie
Liška (Průhonice) Jiří 271015232 Oddělení taxonomie
Liška (Třeboň) Jiří 380720343 Technické oddělení Třeboň
Lokvencová Martina 271015406 Oddělení populační ekologie
Low Shook Ling Laboratoře molekulární biologie
Lubbe Frederick Curtis 380720392 Oddělení experimentální a funkční morfologie
Lučanová (Koukolíková) Anna Oddělení ekologie invazí
Lučanová Magdalena Oddělení evoluční biologie rostlin
Lukavský Jaromír 380720315, 382 Centrum pro algologii
Macáková Veronika 267750045, 271015277 Knihovna
Macek Martin 271015278 Oddělení GIS a DPZ
Macková Adéla 271015370,448 Analytická laboratoř
Mácová Anna Oddělení taxonomie

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz