Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Záchranné kultivace CHKO Třeboňsko 2005 - 2005
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Genotypová a ekologické diverzita cyanobakterií ostrova James Ross, Weddelovo moře, Antarktida. 2005 - 2007
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 20011
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact 2005 - 2008
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
Manaaki Whenua Fellowship Výzkum lignikolních ascomycetů na Novém Zélandu 2005 - 2005
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Monografie rodu Taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub. 2005 - 2009
Identifikace kritických fází životního cyklu u dvou ohrožených druhů cévnatých rostlin Dracocephalum austriacum a Gladiolus palustris 2005 - 2006
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact 2005 - 2008
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
GA206/05/0020 Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007