Priority druhové ochrany cévnatých rostlin

Název: Priority druhové ochrany cévnatých rostlin
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (vedoucí – hlavní řešitel)
Husáková Iveta (člen řeš. kolektivu)
Dostálek Tomáš (člen řeš. kolektivu)
Pánková Hana (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŠMT
Číslo: 2B06178
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Identifikace příčin vzácnosti druhů flóry ČR na základě analýzy jejich vlastností a srovnání vlastností mezi druhy hojnými a vzácnými. Vytvoření modelových studií predikce budoucího vývoje populací a zhodnocení rizik ztráty genetické diverzity druhů.

Zpět na seznam