TAXONOMICKÁ REVIZE SKUPINY LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) VE STŘEDNÍ EVROPĚ ZALOŽENÁ NA MORFOLOGICKÝCH, CHEMICKÝCH A MOLEKULÁRNÍCH DATECH

Název: TAXONOMICKÁ REVIZE SKUPINY LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) VE STŘEDNÍ EVROPĚ ZALOŽENÁ NA MORFOLOGICKÝCH, CHEMICKÝCH A MOLEKULÁRNÍCH DATECH
Řešitelé: Palice Zdeněk (řešitel)
Poskytovatel: GA AVČR
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Studium taxonomicky obrížné skupiny korovitých lišejníků s biatorinními apotecii, které osidlují predevším kuru a drevo v jehlicnatých lesích a mohou potenciálne indikovat dlouhou kontinuitu lesa. Hlavním úkolem studia je taxonomická revize stredoevropských zástupcu založená na zpracování morfologických, chemických a molekulárních dat.

Zpět na seznam