*Význam bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy.

Název: *Význam bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy.
Řešitelé: Vosátka Miroslav (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: *Oddenky z vytipovaného klonu křídlatky s vysokým obsahem biologicky aktivních látek budou extrahovány lihovou extrakcí. Cílem projektu je určit látky získané extrakcí, zjistit jejich složení, vypracovat extrakční postup, stanovit optimální podmínky extrakce, její procesní parametry s ohledem na cílené látky a ekonomiku. Dalšími cíli projektu bude ověřit známý či doposud nepopsaný biologický účinek těchto látek "in vitro", zejména na primárních buněčných kulturách.

Zpět na seznam