Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi

Název: Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi
Řešitelé: Tůma Ivan (řešitel)
Poskytovatel: GA AV ČR
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Cílem projektu je specifikovat vliv různých podmínek stanoviště na růst a alokaci biomasy a živin u kapradiny Athyrium distentifolium.Výsledky navrhovaného projektu určí úlohu kapradinových porostů v obratu organické hmoty a živin na odlesněných plochách se zátěží polutantů. Získané výsledky mohou vést k rozhodnutí o způsobech obnovy lesních ekosystémů na odlesněných plochách s porosty kapradin. Navrhovaný výzkum může proto vést k řešení problémů narušené krajiny a přispět i k ekologickým programům její obnovy.

Zpět na seznam