Výzkum bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy

Název: Výzkum bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy
Řešitelé: Kovářová Marcela (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MPO
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Hlavním řešitelem tohoto projektu je malá česká farmaceutická firma investující do výzkumu a garantující uvedení výsledků do výroby. Úkolem BÚ je nejen vytipovat klony vhodné pro výrobu doplňků stravy s pozitivními účinky na lidský organismus pro obsah a formy aktivních látek, ale také ověřovat faktory, jež mají na obsah těchto látek vliv. Výzkum se provádí jak v malém (hrnkové pokusy), tak poloprovozním měřítku (polní pokusy); ověřují se vhodné substráty a pěstební techniky.

Zpět na seznam