Populační biologie a ekologie poloparazitů na příkladu rodu Thesium

Název: Populační biologie a ekologie poloparazitů na příkladu rodu Thesium
Řešitelé: Dostálek Tomáš (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: GA UK
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Cílem projektu je vytvořit modelovou studii věnující se ekologii velmi málo prozkoumaných poloparazitů a současně studii přinášející cenné poznatky pro ochranu dvou kriticky ohrožených druhů. Konkrétně se chceme pomocí srovnávací studie populační biologie a ekologie běžného druhu Thesium linophyllon a relativně hojného Thesium bavarum a jejich příbuzných kriticky ohrožených druhů Thesium ebracteatum a Thesium rostratum dozvědět o ekologii, populační biologii a genetice těchto druhů a vysledovat obecně platné poznatky aplikovatelné při praktické ochraně ohrožených druhů rodu Thesium.

Zpět na seznam