Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu

Název: Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu
Řešitelé: Hadincová Věroslava (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAAVČR
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Projekt je zaměřen na studium kompletní demografie a pattern genetické diversity 3 párů hojných a vzácných druhů, sdílejících stejné stanoviště. Data budou propojena a využita k určení relativního významu genetických a demografických faktorů pro chování vzácných a hojných druhů na lokální a regionální úrovni.

Zpět na seznam