Project Detail

Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu

Name: Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu
Researchers: Hadincová Věroslava (member in research team)
Provider: GAAVČR
Realization from: 2006
Realization to: 2008
Summary: Projekt je zaměřen na studium kompletní demografie a pattern genetické diversity 3 párů hojných a vzácných druhů, sdílejících stejné stanoviště. Data budou propojena a využita k určení relativního významu genetických a demografických faktorů pro chování vzácných a hojných druhů na lokální a regionální úrovni.

Back to List