Populační biologie a ekologie poloparazitických druhů na příkladu rodu Thesium

Název: Populační biologie a ekologie poloparazitických druhů na příkladu rodu Thesium
Řešitelé: Dostálek Tomáš (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: FRVŠ
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Tato práce si kladla za cíl překlenout problémy zahrnuté v klasickém ochranářském monitoringu druhů a současně i klasickou bariéru mezi základním výzkumem prováděným na univerzitách a praktickou ochranou přírody a založit experiment, který přinese podrobné informace o kritických fázích životního cyklu, ekologii i stanovištních nárocích poloparazitických druhů rodu Thesium. Současně bylo cílem tohoto projektu přinést náhled do ekologie těchto poloparazitických druhů, znalosti o nichž jsou stále velmi omezené. Podařilo se navázat kontakty s řadou pracovníků provádějících praktickou ochranu přírody, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Byla vyzkoušena metodika a založeny pokusy na sledování 4 druhů rodu Thesium, které přinesou cenné poznatky nejen pro ochranu poloparazitických druhů rostlin.

Zpět na seznam