Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Vyhodnocení výsledků testování vlivu řízeného managementu na stav litorálních porostů na poloostrově Lůsy (NPR Velký a Malý Tisý) 2010 - 2010
43-251177 Dálkové šíření Jasione montana - význam pro dynamiku druhu v krajině 2010 - 2011
120810 Polyploidní komplex Campanula patula: Opakuje se polytopní evoluce? 2010 - 2012
P504/10/0132 Fytotoxicita Heracleum mantegazzianum ve fylogenetickém kontextu a v kontextu invazní dynamiky 2010 - 2013
P504/10/0843 Význam disturbancí pro dynamiku temperátních horských smrkových lesů - krajinný simulační model Šumavy 2010 - 2014
P504/10/0843 The role of disturbances in dynamics of temperate mountain spruce-dominated forests – a landscape simulation model of the Šumava Mts. 2010 - 2014
P504/10/1486 Correlation of changes in mycorrhizal community and diversity of rare species on abandoned fields 2010 - 2014
20310 Využití satelitních snímků s vysokým rozlišením pro modelování šíření dřevin 2010 - 2012
P506/10/1363 Fylogeneze subtribu Hieraciinae (Asteraceae) - modelový příklad kontrastních evolučních strategií v blízce příbuzných liniích 2010 - 2013
P506/10/1363,P506/10/1363 Fylogeneze subtribu Hieraciinae (Asteraceae) - modelový příklad kontrastních evolučních strategií v blízce příbuzných liniích 2010 - 2013
P505/10/0593 Vliv náhody a faktorů prostředí na utváření druhového složení suchých trávníků. 2010 - 2014
P504/10/0456 Historie krajiny jako dynamicky proces - vliv na rozšíření druhů v minulosti 2010 - 2014
110010 Dálkové šíření Jasione montana - význam pro dynamiku druhu v krajině 2010 - 2012
Monitoring na lesních trvalých plochách v CHKO Křivoklátsko ve vztahu k působení zvěře 2010 - 2010
Paleogeografická rekonstrukce ústupové fáze kvartérního horského zalednění v Českém masívu. 2010 - 2013
20310 Využití satelitních snímků s vysokým rozlišením pro modelování šíření dřevin 2010 - 2012
P504/10/0843 The role of disturbances in dynamics of temperate mountain spruce-dominated forests – a landscape simulation model of the Šumava Mts. 2010 - 2014
P504/10/0843 Význam disturbancí pro dynamiku temperátních horských smrkových lesů - krajinný simulační model Šumavy 2010 - 2014
GP206/09/P340 Co ovlivňuje výběr stanoviště mykoheterotrofních rostlin: abiotické faktory nebo symbiotické vztahy? Modelová studie orchideje Pseudorchis albida 2010 - 2014
303000 Rozšíření a reorganizace Sbírky vodních a mokřadních rostlin v Třeboni 2010 - 2012