Závislost změn ve společenstvu mykorhizních hub a diverzitou vzácných rostlin na opuštěných polích

Název: Závislost změn ve společenstvu mykorhizních hub a diverzitou vzácných rostlin na opuštěných polích
Řešitelé: Vosátka Miroslav (řešitel)
Vazačová Kristýna (člen řešitelského kolektivu)
Dostálek Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Blažková (Voříšková) Alena (člen řešitelského kolektivu)
Rydlová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Janoušková Martina (člen řešitelského kolektivu)
Pánková Hana (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAP504/10/1486
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Mnoho druhů rostlin suchých trávníků není schopno přežívat na opuštěných sousedních polích. Hlavním cílem tohoto projektu je tedy zjistit i) zda rostliny nemohou růst na opuštěných polích díky změnám v mykorhizních společenstvech, ke kterým došlo v důsledku předchozího hospodaření ii) zda pre-inokulace vzácných rostlin AMFze suchého trávníku zlepší jejich přežívání na opuštěných polích. Prvním krokem bude charakterizovat společenstvo AMF na opuštěných polích a na suchém trávníku pomocí molekulárních a mikroskopických metod a stanovit mykorhizní infektivitu půdy. Druhým krokem bude hodnocení vlivu změny v AMF společenstvu na strukturu rostlinného společenstva pomocí využití fungicidu v terénu a v nádobovém experimentu v zahradě. Třetí část projektu bude testovat přežívání rostlin z trávníku na opuštěných polích pomocí pre-inokulace semenáčků nativními AMF a následném vysazením na opuštěné pole a vysetím rostlin na plochy na opuštěném poli inokulované AMF z trávníku. Tato studie přináší nový pohled na význam AMF společenstev pro růst vzácných druhů rostlin a celých společenstev

Zpět na seznam