Kalcitolerance rašeliníků, její fyziologické a genetické pozadí a konsekvence v ekologii rašelinišť

Název: Kalcitolerance rašeliníků, její fyziologické a genetické pozadí a konsekvence v ekologii rašelinišť
Řešitelé: Navrátilová Jana (řešitel)
Hájková Petra (řešitel)
Hájek Tomáš (řešitel)
Hájek Michal (řešitel)
Adamec Lubomír (řešitel)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: P505/10/0638
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Projekt si klade za cíl skloubit různé metodické přístupy (analýzy velkých datových souborů, fyziologický přístup, transplantační experimenty a metody molekulární ekologie) za účelem pochopení jevu kalcitolerance rašeliníků (včetně nik a ekotypů), mající klíčový význam pro diverzitu rašelinišť.

Zpět na seznam