Polyploidní komplex Campanula patula: Opakuje se polytopní evoluce?

Název: Polyploidní komplex Campanula patula: Opakuje se polytopní evoluce?
Řešitelé: Rooks Frederick (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: GAUK
Číslo: 120810
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Tento návrh si dává za cíl studovat polyploidní complex Campanula patula L. pomocí více doplňujících se přístupů. S využitím průtokové cytometrie, AFLP fingerprinting, sekvenování variabilních úseků chloroplastové DNA a také hybridizačních experimentů se chceme zabývat otázkou, zda se opakuje evoluce uvnitř polyploidních komplexů. Campanula patula poskytuje vhodný model pro studium nezávislých polyploidních linií a pro pokus o poodhalení role polytopické polyploidizace v evoluci rostlin. Náš projekt je navržen tak, aby otevřel nové možnosti výzkumu skupiny C. patula pomocí přístupů populační biologie a ekologické genetiky na základě znalostí o genetické, cytotypové a morfologické diferenciaci a z části též reprodukční mezipopulační izolovanosti. Současně přinese nové poznatky o polyploidním komplexu C. patula samotném, které přispějí k jejímu biosystematickému zpracování v rámci celého areálu.

Zpět na seznam