Correlation of changes in mycorrhizal community and diversity of rare species on abandoned fields

Název: Correlation of changes in mycorrhizal community and diversity of rare species on abandoned fields
Řešitelé: Pánková Hana (člen řešitelského kolektivu)
Rydlová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Janoušková Martina (člen řešitelského kolektivu)
Vosátka Miroslav (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAP504/10/1486
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Mnoho druhů rostlin suchých trávníků není schopno přežívat na opuštěných sousedních polích. Hlavním cílem tohoto projektu je tedy zjistit i) zda rostliny nemohou růst na opuštěných polích díky změnám v mykorhizních společenstvech, ke kterým došlo v důsledku předchozího hospodaření ii) zda pre-inokulace vzácných rostlin AMFze suchého trávníku zlepší jejich přežívání na opuštěných polích. Prvním krokem bude charakterizovat společenstvo AMF na opuštěných polích a na suchém trávníku pomocí molekulárních a mikroskopických metod a stanovit mykorhizní infektivitu půdy. Druhým krokem bude hodnocení vlivu změny v AMF společenstvu na strukturu rostlinného společenstva pomocí využití fungicidu v terénu a v nádobovém experimentu v zahradě. Třetí část projektu bude testovat přežívání rostlin z trávníku na opuštěných polích pomocí pre-inokulace semenáčků nativními AMF a následném vysazením na opuštěné pole a vysetím rostlin na plochy na opuštěném poli inokulované AMF z trávníku. Tato studie přináší nový pohled na význam AMF společenstev pro růst vzácných druhů rostlin a celých společenstev

Zpět na seznam