Využití satelitních snímků s vysokým rozlišením pro modelování šíření dřevin

Název: Využití satelitních snímků s vysokým rozlišením pro modelování šíření dřevin
Řešitelé: Brůna Josef (vedoucí – hlavní řešitel)
Wild Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: GAUK
Číslo: 20310
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Navrhovaná studie si klade za cíl rozšířit znalosti o přirozeném šíření dřevin v krajině. Studie zabývající se touto tématikou jsou často limitovány náročností metodiky terénního průzkumu a mapování pomocí GPS, na krajinné úrovni je to možné s využitím leteckých fotografií, není však možné rozlišit jednotlivé druhy. Předkládaná metodika využívá moderních satelitních snímků s vysokým rozlišením včetně blízké infračervené části spektra, které pomohou rozlišit jednotlivé druhy dřevin klasifikované z leteckých snímků.

Zpět na seznam