Fylogeneze subtribu Hieraciinae (Asteraceae) - modelový příklad kontrastních evolučních strategií v blízce příbuzných liniích

Název: Fylogeneze subtribu Hieraciinae (Asteraceae) - modelový příklad kontrastních evolučních strategií v blízce příbuzných liniích
Řešitelé: Caklová Petra (člen řešitelského kolektivu)
Vít Petr (člen řešitelského kolektivu)
Dočkalová Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Trávníček Pavel (člen řešitelského kolektivu)
Machač Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Krak Karol (člen řešitelského kolektivu)
Krahulcová Anna (člen řešitelského kolektivu)
Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Suda Jan (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: P506/10/1363,P506/10/1363
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2013
Shrnutí: Evoluční mechanismy v blízce příbuzných liniích odlišujících se zastoupením polyploidů a způsobem reprodukce patří ke klíčovým tématům současné biologie. Vybraný modelový okruh, subtribus Hieraciinae (Asteraceae), je zcela unikátní zastoupením dvou rodů s odlišnými mechanizmy apomixe a sesterského sexuálního rodu. Molekulární fylogeneze založená na všech tzv. hlavních druzích bude sloužit jako rámec pro interpretaci 1) historické biogeografie: lokalizace evolučních center a center diverzity (vztahy mezi iberskou a severoafrickou květenou, kolonizace Makaronésie, migrační cesty mezi Eurasií a Severní Amerikou); 2) velikosti genomu: diverzifikace a evoluce, parametry a mechanizmy na genomické úrovni (diverzita a kvantita transpozonů), vztahy k ekogeografickým a biologickým faktorům, adaptivní role; 3) evoluce karyotypu: lokalizace transpozonů, zejména ve vztahu k Avoidance of Meiosis Locus (LOA) a jejich případný vliv na reproduktivní izolaci a vznik apomixe.

Zpět na seznam