Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou.. 2008 - 2010
SP/2D2/111/08 Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
IAA600050812 Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
SP/2D2/111/08 Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
KJB600050812 Význam arbuskulární mykorhizní symbiózy pro růst rostlin v hadcových půdách: Knautia arvensis (Dipsacaceae) jako modelová rostlina 2008 - 2010
Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk Bulharska 2008 - 2009
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
KJB600050812 Význam arbuskulární mykorhizní symbiózy pro růst rostlin v hadcových půdách: Knautia arvensis (Dipsacaceae) jako modelová rostlina 2008 - 2010
IAA600050811,IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
IAA600050811,IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
IAA600050812 Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
GA206/07/0668 Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
GA206/07/0706 Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009