Fylogeneze subtribu Hieraciinae (Asteraceae) - modelový příklad kontrastních evolučních strategií v blízce příbuzných liniích

Název: Fylogeneze subtribu Hieraciinae (Asteraceae) - modelový příklad kontrastních evolučních strategií v blízce příbuzných liniích
Řešitelé: Chrtek Jindřich (řešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GAP506/10/1363
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2013
Shrnutí: Evoluční mechanismy v blízce příbuzných liniích odlišujících se zastoupením polyploidů a způsobem reprodukce patří ke klíčovým tématům současné biologie. Vybraný modelový okruh, subtribus Hieraciinae (Asteraceae), je zcela unikátní zastoupením dvou rodů s odlišnými mechanizmy apomixe a sesterského sexuálního rodu. Molekulární fylogeneze založená na všech tzv. hlavních druzích bude sloužit jako rámec pro interpretaci 1) historické biogeografie: lokalizace evolučních center a center diverzity (vztahy mezi iberskou a severoafrickou květenou, kolonizace Makaronésie, migrační cesty mezi Eurasií a Severní Amerikou); 2) velikosti genomu: diverzifikace a evoluce, parametry a mechanizmy na genomické úrovni (diverzita a kvantita transpozonů), vztahy k ekogeografickým a biologickým faktorům, adaptivní role; 3) evoluce karyotypu: lokalizace transpozonů, zejména ve vztahu k Avoidance of Meiosis Locus (LOA) a jejich případný vliv na reproduktivní izolaci a vznik apomixe.

Zpět na seznam