The role of disturbances in dynamics of temperate mountain spruce-dominated forests – a landscape simulation model of the Šumava Mts.

Název: The role of disturbances in dynamics of temperate mountain spruce-dominated forests – a landscape simulation model of the Šumava Mts.
Řešitelé: Herben Tomáš (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: P504/10/0843
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2014
Shrnutí: V navrhovaném projektu se budeme snažit zodpovědět otázku, zda jsou velkoplošné disturbace přirozenou součástí dynamiky temperátních horských smrkových lesů s pomocí prostorově explicitního karjinného modelu. Základem bude krajinný model lesa doplněný o vstupy ze tří dalších modulů, a to modelu rozdělelní rychlostí větru, modelu dynamiky podkorního hmyzu a vyhodnocení stanovištních podmínek. Jako modelové území byla vybrána oblast Šumavy. Model bude predikovat prostorovou a časovou dynamiku silných větrů a gradací podkorního hmyzu a jejich vliv na strukturu a dynamiku lesa na krajinné úrovni při různých menagementových scénářích.

Zpět na seznam