Systematika a mikroevoluce v čeledi Asteraceae: Klíčem je reprodukční systém a rozsah sexuality

Název: Systematika a mikroevoluce v čeledi Asteraceae: Klíčem je reprodukční systém a rozsah sexuality
Řešitelé: Zeisek Vojtěch (člen řeš. kolektivu)
Kirschner Jan (člen řeš. kolektivu)
Štěpánek Jan (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Číslo: ME10143
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Určení reprodukčních systému, fylogenetika a populační genetika vybraných čínských zástupců Asteraceae.

Zpět na seznam