Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk Bulharska 2008 - 2009
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
IAAX00050801 Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací. 2008 - 2012
IAA600050820 Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu 2008 - 2010
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska 2008 - 2011
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
KJB600050812 Význam arbuskulární mykorhizní symbiózy pro růst rostlin v hadcových půdách: Knautia arvensis (Dipsacaceae) jako modelová rostlina 2008 - 2010
KJB600050812 Význam arbuskulární mykorhizní symbiózy pro růst rostlin v hadcových půdách: Knautia arvensis (Dipsacaceae) jako modelová rostlina 2008 - 2010
IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
GA206/08/H044 Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2008 - 2011
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2001
GA526/08/0706 Vliv různých guildů herbivorního hmyzu na populační dynamiku rostlin 2008 - 2011