Arbuskulární mykorhizní houby a endofytické DSE houby v kořenech submerzních vodních makrofyt, Isoëtes lacustris a I. echinospora (Lycopodiophyta)

Název: Arbuskulární mykorhizní houby a endofytické DSE houby v kořenech submerzních vodních makrofyt, Isoëtes lacustris a I. echinospora (Lycopodiophyta)
Řešitelé: Kohout Petr (člen řešitelského kolektivu)
Kolaříková (roz. Sýkorová) Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Čtvrtlíková Martina (člen řešitelského kolektivu)
Rydlová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Vohník Martin (člen řešitelského kolektivu)
Vosátka Miroslav (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: P504/10/0781
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2013
Shrnutí: Cílem projektu je popsat diverzitu arbuskulárních mykorhizních hub a endofytických DSE hub v kořenech submerzních makrofyt, šídlatky jezerní (Isoëtes lacustris) a šídlatky ostnovýtrusé (I. echinospora). Oba druhy jsou glaciálními relikty, které v ČR patří mezi kriticky ohrožené a vyskytují se zde na hranici areálu jen ve dvou acidifikovaných ledovcových jezerech na Šumavě. Přítomnost symbiotických hub v kořenech šídlatek byla předběžně prokázána, ovšem o jejich taxonomické příslušnosti a možném vlivu na růst rostlin není nic známo. Metodicky bude práce založena na kombinaci klasických postupů mykorhizního výzkumu, moderních molekulárně biologických metod a experimentální kultivace rostlin. Diverzita houbových společenstev bude studována u rostlin na okraji a v centru areálu druhu a lokality postižené acidifikací budou konfrontovány s lokalitami nezasaženými. Získaná data přinesou nové poznatky o unikátních houbových společenstvech osidlujících kořeny submerzních rostlin.

Zpět na seznam