Paleogeografická rekonstrukce ústupové fáze kvartérního horského zalednění v Českém masívu.

Název: Paleogeografická rekonstrukce ústupové fáze kvartérního horského zalednění v Českém masívu.
Řešitelé: Jankovská Vlasta (spoluřešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2013
Shrnutí: Korelace lokálních horských zalednění v okrajových oblastech Českého masívu ve svrchním pleistocénu. Lokální chronostratigrafický systém bude navrhován pro Šumavu a korelován se systémem stanoveným pro Krkonoše. Realizace projektu navíc rozšíří současné poznatky o paleoklimatických podmínkách, které převládaly v horských oblastech České republiky v mladším kvartéru.

Zpět na seznam