Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Microevolutionary aspects of residual sexuality in plant apomicts: detection, rate and manifestation in populations of Hieracium subgen. Pilosella 2007 - 2009
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009
Remarkable Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium – evolutionary history, reproductive success, and consequences of hybridization with C. arvense 2007 - 2009
Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
Lokální adaptace v rostlinných populacích:úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Fylogeneze čeledi Juncaceae na základě srovnání chloroplastových, nukleárních, mitochondriálních dat a morfologie 2007 - 2009
Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009
Fylogeneze čeledi Juncaceae na základě srovnání chloroplastových, nukleárních, mitochondriálních dat a morfologie 2007 - 2009
206/07/1200 Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? 2007 - 2011
Úloha strdimilu v afromontánních polinacních systémech 2007 - 2010
Vliv fragmentace biotopu na ptací spolecenstva afromontánních lesu 2007 - 2009
206/07/1200 Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? 2007 - 2011
Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostredí rovníkových páramo 2007 - 2009
206/07/1200 Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? 2007 - 2011
Reakce sněžných řas na stresové faktory - teplota, světlo a UV záření 2007 - 2009
Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech 2007 - 2010
Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Vliv fragmentace biotopů na ptačí společenstva afromontánních lesů 2007 - 2009