Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009
Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
Microevolutionary aspects of residual sexuality in plant apomicts: detection, rate and manifestation in populations of Hieracium subgen. Pilosella 2007 - 2009
Remarkable Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium – evolutionary history, reproductive success, and consequences of hybridization with C. arvense 2007 - 2009
Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
Lokální adaptace v rostlinných populacích:úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Fylogeneze čeledi Juncaceae na základě srovnání chloroplastových, nukleárních, mitochondriálních dat a morfologie 2007 - 2009
Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009
Fylogeneze čeledi Juncaceae na základě srovnání chloroplastových, nukleárních, mitochondriálních dat a morfologie 2007 - 2009
Vliv fragmentace biotopu na ptací spolecenstva afromontánních lesu 2007 - 2009
IAA600050704 Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Úloha strdimilu v afromontánních polinacních systémech 2007 - 2010
Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostredí rovníkových páramo 2007 - 2009
Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech 2007 - 2010
GA206/07/0706 Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2007 - 2011
LA 341 Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
GA526/07/0808 Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Mikroevolucní procesy v okrajových populacích rostlin s ploidní heterogenitou: Hieracium echioides jako modelový systém 2008 - 2010