Priority druhové ochrany cévnatých rostlin

Název: Priority druhové ochrany cévnatých rostlin
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: MŠMT
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Důležitou součástí snah o omezení poklesu biodiversity je existence kvalitních kritérií, která umožní zhodnotit priority druhové ochrany. Dosavadní kritéria pro současnou klasifikaci ohrožených druhů nedostatečně odlišují druhy vzácné a ohrožené a nezohledňují příčiny vzácnosti či ohroženosti jednotlivých druhů. Cílem předkládaného projektu je vytvořit kritéria umožňující identifikovat typy vzácných druhů z hlediska jejich vzácnosti a aplikovat tato kritéria na kriticky ohrožené druhy květeny ČR. Pomocí těchto kritérií provedeme srovnání druhů vzácných a hojných, na jehož základě stanovíme, které ze zkoumaných faktorů skutečně činní druhy naší květeny vzácnými. V dalším srovnání poté vztáhneme vlastnosti vzácných druhů k současnému stavu jejich populací a k pozorovaným změnám tohoto stavu v čase. Z tohoto srovnání získáme dodatečnou informaci o tom, které ze studovaných vlastností jsou určují pro druhy silně ustupující.

Zpět na seznam