Fylogeneze čeledi Juncaceae na základě srovnání chloroplastových, nukleárních, mitochondriálních dat a morfologie

Název: Fylogeneze čeledi Juncaceae na základě srovnání chloroplastových, nukleárních, mitochondriálních dat a morfologie
Řešitelé: Záveská Drábková Lenka (řešitel)
Poskytovatel: GAČR
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Projekt si klade za cíl objasnění fylogenetických vztahů uvnitř čeledi Juncaceae. Studie navazuje na fylogenetické práce o této čeledi na základě chloroplastové DNA, jejíž výsledky byly publikovány (Drábková et al., 2003, 2004, 2006). Řada získaných výsledků však plně neodpovídá předchozím hypotézám o taxonomii Juncaceae založeným výhradně na morfologických datech. Získání nových dat z mitochondriálního a nukleárního genomu (ribosomálních i jednokopiových genů) a následná kombinace s daty chloroplastovými a morfologickými umožní řešení problémů inkongruence datových souborů a aligmentu i zhodnocení fylogenetických hypotéz. Publikované práce molekulární fylogeneze za posledních 15 let jsou založeny na limitovaném množství molekulárních úseků, většinou chloroplastových sekvencích a vícekopiových genů. Hlavním cílem projektu je vytvoření robustní fylogeneze čeledi Juncaceae založené na více datových souborech, molekulárních datech ze všech tří genomů, mnohokopiových i jednokopiových genech a v neposlední řadě morfologii.

Zpět na seznam